Rodina Putovný obraz sv. Rodiny PUTOVNÝ OBRAZ SVATEJ RODINY

Pravidelné aktivity:

Herňa MC MaMaTaTaJa:

otvorená:

DOPOLUDNIA

po: 10,30 -12,00
utorok - piatok: 9,00 -12,00

POPOLUDNÍ

streda, štvrtok: 16,00 - 18,00


Pravidelné aktivity:

pondelok: 9,00-10,30

MODLITBY MATIEK

štvrtok: 10,00 hod.

TANEČNÍČEK s Mirkou

 

adresa:

budova Denného centra

Kollárová 1/A, Pezinok

mamatataja@pezinskerodiny.sk

0911 668 033

 

Modlitby matiek:

pondelok: 9,00 hod.

MC MaMaTaTaJa

Zuzana Lempochnerová

0905 472 075

 

štvrtok: 20,30 hod.

MC MaMaTaJa

Martina Nociarová

0905 704 003

 

Modlitby otcov:

streda: 21,00 hod.

MC MaMaTaJa

Roman Sabadoš

0907 206 694


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PUTOVNÝ OBRAZ SVATEJ RODINY Tlačiť E-mail

 

Prichádza na vaše pozvanie do vašej rodiny,

  • aby vám priniesol pokoj, odpustenie, zmierenie, radosť a požehnanie
  • aby spojil v spoločnej modlitbe všetkých členov vašej rodiny
  • aby ste v Svätej rodine našli pravý model kresťanskej rodiny, z ktorého budete čerpať posilu do vášho osobného, manželského i rodinného života
  • aby spojil pezinské rodiny v jednu veľkú, požehnanú „rodinu rodín“ , ktorou je farnosť

Stručné organizačné pokyny:
Putovný obraz prichádza na obdobie jedného týždňa do rodín pezinskej farnosti vždy v prvý deň týždňa – v pondelok. Do vašej rodiny obraz prinesie rodina, ktorá ho do svojho príbytku prijala týždeň pred vami. Spolu s odovzdávajúcou rodinou vás podľa možnosti navštívi i kňaz z farnosti.

 

Putovnému obrazu Svätej rodiny máme vzdať náležitú úctu, preto má byť v rodine umiestnený na dôstojnom mieste, tam, kde sa stretá celá rodina.

 

Odporúča sa, aby sa pred obrazom stretávala pri modlitbe celá rodina. Spoločná modlitba je zároveň slávenie rodinnej domácej liturgie. Počas nej sa rodina môže modliť sv. ruženec alebo aspoň desiatok. Vhodnou inšpiráciou môžu byť i zamyslenia a modlitby, ktoré sú súčasťou putovného obrazu.

 

Po uplynutí siedmich dní, teda v nasledujúci pondelok, odnesie vaša rodina (odporúča sa prítomnosť všetkých členov) obraz do príbytku inej rodiny. Je dobré, ak s ňou zotrvá i na spoločnej modlitbe. Kontaktné údaje o novej hostiteľskej rodine dostanete počas týždňa (keď bude obraz u vás) na kontaktnej adrese koordinátora. Podrobnosti o vašej návšteve a odovzdaní obrazu novej hostiteľskej rodine je potrebné si vopred s danou rodinou dohodnúť.

 

Kontaktná adresa a koordinátor putovného obrazu Svätej rodiny: Martina Šipošová 0903 668 033

 
Pezinske rodiny, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting