Rodinné spoločenstvá

Pravidelné aktivity:

Herňa MC MaMaTaTaJa:

otvorená:

DOPOLUDNIA

po: 10,30 -12,00
utorok - piatok: 9,00 -12,00

POPOLUDNÍ

streda, štvrtok: 16,00 - 18,00


Pravidelné aktivity:

pondelok: 9,00-10,30

MODLITBY MATIEK

štvrtok: 10,00 hod.

TANEČNÍČEK s Mirkou

 

adresa:

budova Denného centra

Kollárová 1/A, Pezinok

mamatataja@pezinskerodiny.sk

0911 668 033

 

Modlitby matiek:

pondelok: 9,00 hod.

MC MaMaTaTaJa

Zuzana Lempochnerová

0905 472 075

 

štvrtok: 20,30 hod.

MC MaMaTaJa

Martina Nociarová

0905 704 003

 

Modlitby otcov:

streda: 21,00 hod.

MC MaMaTaJa

Roman Sabadoš

0907 206 694


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Rodinné spoločenstvá Tlačiť E-mail

Boh požehnáva pezinské rodiny, aby vytvárali malé spoločenstvá, ktoré  “sú  bohatstvom Cirkvi, ktoré Duch Svätý vzbudzuje na evanjelizáciu”. 

                                                     Evangelii gaudium 29

                                                                                                                                     

V čom je sila malého rodinného spoločenstva?

“Malé základňové spoločenstvá budú semeniskom evanjelizácie,

budúslúžiť väčším spoločenstvám, najmä jednotlivým miestnym cirkvám

budúnádejou všeobecnej Cirkvi.”

                                                       Evangelii nuntiandi 58

 

Akchcete patriť do rodinného spoločenstva aj vy,

príďtena “veľké stretko”, ktoré je príležitosťou spoznať nové rodiny a vytvoriť si to vaše rodinné spoločenstvo. Veľké stretká sú každú druhú nedeľu v mesiaci v čase od 16,00 hod

vMaterskom centre MaMaTaTaJa, na Kollárovej 1/A.

Inšpirácie o tom, ako by mohlo prebiehať to vaše rodinné spoločenstvo, aké sú užitočné zásady a aké hlavné časti by malo mať sa dozviete aj TU

 

Srdcom každého rodinného spoločenstva má byť Božie Slovo.          

Lebo “Kristové slová obsahujú Božie tajomstvá, jeho úmysly

a  prisľúbenia,a preto sú schopné premeniť srdce človeka

a jeho osud.”

                                                       Evangelii nuntiandi, 11

 

Podstatnou črtou a ovocím rodinného spoločenstva je:

 

- vnútorná premena srdca a mysle jeho členov,

    blízkosť s Ježišom 

- evanjelizácia =  zvestovanie Božieho Kráľovstva, teda aby sa

  Ježiš stal pre ľudí naokolo príťažlivým.

  “Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.” Jn 15,5

 

  “Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu.

    A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.”

                                                                                           Sk 2,47

 

Inšpirácie na biblické témy jednotlivých stretnutí nájdete napr.aj TU

 

 

 
Pezinske rodiny, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting