Sociálna pomoc Niečo na úvod... Prehľad foriem NRS

Pravidelné aktivity:

Herňa MC MaMaTaTaJa:

otvorená:

DOPOLUDNIA

po: 10,30 -12,00
utorok - piatok: 9,00 -12,00

POPOLUDNÍ

streda, štvrtok: 16,00 - 18,00


Pravidelné aktivity:

pondelok: 9,00-10,30

MODLITBY MATIEK

štvrtok: 10,00 hod.

TANEČNÍČEK s Mirkou

 

adresa:

budova Denného centra

Kollárová 1/A, Pezinok

mamatataja@pezinskerodiny.sk

0911 668 033

 

Modlitby matiek:

pondelok: 9,00 hod.

MC MaMaTaTaJa

Zuzana Lempochnerová

0905 472 075

 

štvrtok: 20,30 hod.

MC MaMaTaJa

Martina Nociarová

0905 704 003

 

Modlitby otcov:

streda: 21,00 hod.

MC MaMaTaJa

Roman Sabadoš

0907 206 694


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Prehľad foriem NRS Tlačiť E-mail

Ste sami? Ci nie ste sami?
I tak môžem bývat s Vami!!!

PREHĽAD FORIEM NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI,
alebo aké máme možnosti pomôcť opusteným deťom:

pomoc

Adopcia (osvojenie) sú dva výrazy pre ten istý právny vzťah. Pri adopcii prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi.

Pestúnska starostlivosť je forma štátom kontrolovanej a riadenej NRS. Pestúni majú právo zastupovať dieťa v bežných veciach. V prípade podstatných záležitostí žiadajú súhlas zákonného zástupcu. Pestúni teda nie sú zákonnými zástupcami zvereného dieťaťa. Počíta sa so stykom s pôvodnými rodičmi, pokiaľ je to v prospech dieťaťa.

Profesionálna náhradná výchova v rodine je to forma náhradnej výchovy, ktorá umožní dostať sa do rodinného prostredia aj tým deťom, ktoré z právneho hľadiska nie je možné adoptovať ani ich umiestniť do pestúnskej starostlivosti. Poslaním je poskytnúť prechodnú starostlivosť dieťaťu, ktoré je umiestnené v inštitúcii. Osoba profesionálneho rodiča je zamestnancom príslušného zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené.


Návštevné pobyty v rodine je vhodná forma len pre staršie deti, ktoré sú schopné zvládnuť opakované návraty do DeD. Pri tejto forme treba zachovať tieto podmienky:
  • dlhodobosť a stabilita – nejde o jednorazovú návštevu dieťaťa. Ponúknutý priestor v prostredí rodiny má byť pre dieťa stabilným útočiskom, kde sa môže stále vracať;
  • perspektíva a otvorená budúcnosť – keď bude mladý človek opúšťať detský domov, má ľudí o ktorých sa môže oprieť.


Užitočné kontakty

Návrat
Šancová 42
811 05 Bratislava
tel.: 02/52 44 43 61, tel./fax.: 02/52 49 92 76
mobil: 0907/808 080
e-mail: Táto e-mailová schránka má aktivovaný spam filter, na prezretie je potrebný aktivovaný Javascript.
www.navrat.sk, www.adopcia.sk

Úsmev ako Dar – spoločnosť priateľov detí z DeD
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
tel.: 02/63 81 52 09
www.usmev.sk

Slovenský výbor pre Unicef
Grosslingova 6
810 00 Bratislava
tel.: 02/52 96 50 84
e-mail: Táto e-mailová schránka má aktivovaný spam filter, na prezretie je potrebný aktivovaný Javascript.
www.unicef.sk

Výbor na ochranu práv detí a mládeže v náhradnej výchove
Saratovská 9
841 02 Bratislava 42
tel.: 02/64 46 23 65
mobil: 0905/825 611, 0905/157 292
e-mail: Táto e-mailová schránka má aktivovaný spam filter, na prezretie je potrebný aktivovaný Javascript.

ÚPSVaR
Odd. sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Moyzesova ul. 2
902 01 Pezinok
tel.: 033/690 26 46
www.upsvar.sk

ilustračné foto: www.sxc.hu
 
Pezinske rodiny, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting