Dobrovoľníctvo

Pravidelné aktivity:

Herňa MC MaMaTaTaJa:

otvorená:

DOPOLUDNIA

po: 10,30 -12,00
utorok - piatok: 9,00 -12,00

POPOLUDNÍ

streda, štvrtok: 16,00 - 18,00


Pravidelné aktivity:

pondelok: 9,00-10,30

MODLITBY MATIEK

štvrtok: 10,00 hod.

TANEČNÍČEK s Mirkou

 

adresa:

budova Denného centra

Kollárová 1/A, Pezinok

mamatataja@pezinskerodiny.sk

0911 668 033

 

Modlitby matiek:

pondelok: 9,00 hod.

MC MaMaTaTaJa

Zuzana Lempochnerová

0905 472 075

 

štvrtok: 20,30 hod.

MC MaMaTaJa

Martina Nociarová

0905 704 003

 

Modlitby otcov:

streda: 21,00 hod.

MC MaMaTaJa

Roman Sabadoš

0907 206 694


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
KTO JE DOBROVOĽNÍK Tlačiť E-mail


“ Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte” Mt 10,8

 

Kto je dobrovoľník?

Človek obyčajný, jednoduchý, úprimný a šľachetný.

Človek bohatého vnútra, pretože vie nielen prijímať ale aj dávať…

Nie však zo svojho nadbytku, lež z toho čo má. Teda aj z mála...

Dobro – voľník svojou slobodnou voľbou dáva dobro tam, kde je potrebné, kde ho je málo.

Dáva. Podľa svojich schopností a možností. Dáva kúsok seba.

Odkrýva svoje vnútro, a ono mu dáva aj prijímať keď nachádza sám seba novú radosť nové svetlo, ktoré preniká jeho vnútro. Radosť je preň akoby silným nábojom, túžiacim zasiahnuť ďalších ľudí...

 

Pozývame Ta k ľuďom, ktorým chýba radosť, nádej, prijatie, porozumenie, láska...

Pozývame Ťa žiť dobro.

Pozývame Ťa na službu dobrovoľníctva.

 
PONUKY PRE DOBROVOĽNÍCTVO - HĽADÁME Tlačiť E-mail

 

Centrum pre rodinu Vám ponúka možnosť zapojiť sa do konkrétnej pomoci pre rodinu.

 

HĽADÁME:

  • dobrovoľníkov pre projekt SÁRA
  • redaktora – žurnalistu, ktorý má dar šíriť pravé hodnoty života prostredníctvom médií
 


Pezinske rodiny, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting