Rodina Putovný obraz sv. Rodiny

Pravidelné aktivity:

Herňa MC MaMaTaTaJa:

otvorená:

DOPOLUDNIA

po: 10,30 -12,00
utorok - piatok: 9,00 -12,00

POPOLUDNÍ

streda, štvrtok: 16,00 - 18,00


Pravidelné aktivity:

pondelok: 9,00-10,30

MODLITBY MATIEK

štvrtok: 10,00 hod.

TANEČNÍČEK s Mirkou

 

adresa:

budova Denného centra

Kollárová 1/A, Pezinok

mamatataja@pezinskerodiny.sk

0911 668 033

 

Modlitby matiek:

pondelok: 9,00 hod.

MC MaMaTaTaJa

Zuzana Lempochnerová

0905 472 075

 

štvrtok: 20,30 hod.

MC MaMaTaJa

Martina Nociarová

0905 704 003

 

Modlitby otcov:

streda: 21,00 hod.

MC MaMaTaJa

Roman Sabadoš

0907 206 694


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PUTOVNÝ OBRAZ SVATEJ RODINY Tlačiť E-mail

 

Prichádza na vaše pozvanie do vašej rodiny,

  • aby vám priniesol pokoj, odpustenie, zmierenie, radosť a požehnanie
  • aby spojil v spoločnej modlitbe všetkých členov vašej rodiny
  • aby ste v Svätej rodine našli pravý model kresťanskej rodiny, z ktorého budete čerpať posilu do vášho osobného, manželského i rodinného života
  • aby spojil pezinské rodiny v jednu veľkú, požehnanú „rodinu rodín“ , ktorou je farnosť

Stručné organizačné pokyny:
Putovný obraz prichádza na obdobie jedného týždňa do rodín pezinskej farnosti vždy v prvý deň týždňa – v pondelok. Do vašej rodiny obraz prinesie rodina, ktorá ho do svojho príbytku prijala týždeň pred vami. Spolu s odovzdávajúcou rodinou vás podľa možnosti navštívi i kňaz z farnosti.

 

Putovnému obrazu Svätej rodiny máme vzdať náležitú úctu, preto má byť v rodine umiestnený na dôstojnom mieste, tam, kde sa stretá celá rodina.

 

Odporúča sa, aby sa pred obrazom stretávala pri modlitbe celá rodina. Spoločná modlitba je zároveň slávenie rodinnej domácej liturgie. Počas nej sa rodina môže modliť sv. ruženec alebo aspoň desiatok. Vhodnou inšpiráciou môžu byť i zamyslenia a modlitby, ktoré sú súčasťou putovného obrazu.

 

Po uplynutí siedmich dní, teda v nasledujúci pondelok, odnesie vaša rodina (odporúča sa prítomnosť všetkých členov) obraz do príbytku inej rodiny. Je dobré, ak s ňou zotrvá i na spoločnej modlitbe. Kontaktné údaje o novej hostiteľskej rodine dostanete počas týždňa (keď bude obraz u vás) na kontaktnej adrese koordinátora. Podrobnosti o vašej návšteve a odovzdaní obrazu novej hostiteľskej rodine je potrebné si vopred s danou rodinou dohodnúť.

 

Kontaktná adresa a koordinátor putovného obrazu Svätej rodiny: Martina Šipošová 0903 668 033

 
SVATÝ JOZEF - ako vzor sebaprijatia Tlačiť E-mail

Jozef s Máriou milovali Boha, mali k Nemu úctu a zachovávali mu hlbokú vernosť. Vedeli, že ak budú žiť Jeho prikázania, budú požehnaní. Obaja teda úprimne hľadali a žili Božiu vôľu.

Predsa sa v ich životoch odohralo čosi, čo sa možno nie celkom zhodovalo s ich predstavami:

Jozef sa rozhodoval pre Máriu, aby s ňou prežil šťastný spoločný život v manželstve, v Božej prítomnosti. Obaja zaiste túžili po rodinnom živote, vopred si ho plánovali, nevynímajúc sa od iných, „obyčajných“ ľudí. Mala to byť domácnosť stolárskeho majstra a jednoduchej skromnej ženy, ktorá sa bude venovať domácim prácam a drobným službám iným ľuďom. Hoci obaja spolu snívali, plánovali, predsa budúcnosť zverili do Božích rúk.

Ale tak, ako ľudová múdrosť znie: „človek mieni, Pán Boh mení“. I Jozefovi Boh poriadne „skrížil plány“. S Máriou ešte nežil v manželstve a ona už počala dieťa. Obaja sa predsa túžili plne zasvätiť Bohu nielen pred manželstvom, ale aj v manželstve, teda boli rozhodnutí žiť celibátny život.

„Čo to má znamenať, Bože?“, človek čistý, úprimný, „veď toto je veľmi ponižujúca skutočnosť!“ Toľký zmätok v hlave ... !

No Pán sa zahanbiť nedá. Vždy prichádza v pravý čas. Aj Jozefovi prostredníctvom posla vysvetľoval, vlieval nádej a pokoj do jeho nepokojného vnútra. Pretože Boh je Bohom múdrosti a pokoja. A toto Jozef teraz potreboval a toto aj dostal. Prijal Boží plán so sebou, hoc mu to ľahko nebolo.

Ako keby toho nebolo dosť, prišla ďalšia ťažká situácia. Mal sa starať o nie hocijaké, lež o Božie dieťa. Je pravdepodobné, že mu chcel dať bezpečný príbytok už od narodenia. No dal mu chudobnú maštaľ, oslíka na cestu a prestrašenú Máriu, s ktorou unikajú, aby si ochránili Dieťa pred smrťou novorodencov. Iste, Jozef so svojou rodinou prežil aj mnoho pekných nezabudnuteľných chvíľ. ...

Obdivuhodná je Jozefova vernosť Bohu. Nerozumel, ale veril. S pokorou odkrýval v sebe to, čo Boh doňho vložil už pri počatí. Odkrýval v sebe Boží plán, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého ľudského života. Odkrýval pravdu o sebe. Vedel, že život naplno prežije a seba samého pravdivo prijme len za pomoci Toho, ktorý je jeho Stvoriteľom.

 

Bože, Ty môj Stvoriteľ, skláňam sa pred Tebou a ďakujem Ti za svoj život. Svätý Jozef s dôverou pokorne  prijal udalosti, hoci sa nezhodovali s jeho predstavami. Ty si rátal s ním a viem, že počítaš aj so mnou. Tvoj plán je aj v mojom srdci, Pane, a ja ho chcem spolu s Tebou objavovať a prijímať. Pane, viem, môj život v Tvojej prítomnosti, hoc bude aj niekedy ťažký, bude „jarmom ľahkým a bremenom príjemným“. (Mt 11,30) Teda príď, Pane, napĺňaj kalich môjho života až po okraj, aby môj život bol pre Tvoju slávu, požehnaním pre mňa i darom pre tých, ku ktorým ma posielaš. Amen.

 


Pezinske rodiny, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting