Rodina

Pravidelné aktivity:

Herňa MC MaMaTaTaJa:

otvorená:

DOPOLUDNIA

po: 10,30 -12,00
utorok - piatok: 9,00 -12,00

POPOLUDNÍ

streda, štvrtok: 16,00 - 18,00


Pravidelné aktivity:

pondelok: 9,00-10,30

MODLITBY MATIEK

štvrtok: 10,00 hod.

TANEČNÍČEK s Mirkou

 

adresa:

budova Denného centra

Kollárová 1/A, Pezinok

mamatataja@pezinskerodiny.sk

0911 668 033

 

Modlitby matiek:

pondelok: 9,00 hod.

MC MaMaTaTaJa

Zuzana Lempochnerová

0905 472 075

 

štvrtok: 20,30 hod.

MC MaMaTaJa

Martina Nociarová

0905 704 003

 

Modlitby otcov:

streda: 21,00 hod.

MC MaMaTaJa

Roman Sabadoš

0907 206 694


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Modlitba chvál - u kapucínov - v utorok 20.9.2016 Tlačiť E-mail
alt
 
Ponuka stretnutia - stávam sa ženou Tlačiť E-mail

 
Ponuka stretnutia - stávam sa mužom Tlačiť E-mail

 
Ponuka pre koordinátorov ZS Tlačiť E-mail

Vážený pedagóg a koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

 

Radi by sme Vám ponúkli prednášky a workshopy z oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovy k láske a sexuálnej výchovy pre základné školy.

Hoci prioritnú účasť na výchove k manželstvu a rodičovstvu majú rodičia, našou túžbou je obohatiť vašu prácu o dané témy prostredníctvom odborníka a zároveň byť na blízku deťom a mládeži, vnímať ich citlivé srdce, ktoré má právo vniknúť do týchto tém pravdivo, citlivo a s láskou. Ponúkané témy sú prierezové a preto je možné začleniť ich do učebných osnov náboženskej výchovy, etickej výchovy, biológie atď.

Výber tém vychádza z Učebných osnov Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktoré  schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2010

(SR-4560/2010-916). Obsahový základ tvoria poznatky z antropológie človeka, z biológie a zo sociológie a zo psychológie manželstva a rodiny.

Prednášky a workshopy spolu s prezentáciami, zvukovými a obrazovými nahrávkami, zážitkovými cvičeniami ponúkame zdarma. Pre jednotlivé ročníky sú podané interaktívnou formou v kontexte pravdy a úcty k ľudskej láske a k ľudskému telu.

Súčasťou tohto ponukového listu sú konkrétne témy pre konkrétne ročníky ZŠ. Témy plánujeme priebežne rozširovať o ďalšie. Aktuálne ponuky môžete sledovať na www.pezinskerodiny.sk

 

Naším cieľom je vychádzať zo všeobecných a čiastkových cieľov, ktoré definuje spomínaný dokument  Učebné osnovy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a to:

-          vovádzať deti a mládež do obdobia  dospievania

-          doprevádzať deti a mládež počas dozrievania ich osobnosti, aby boli schopní chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti mužov a žien

-          pomôcť im zvládnuť svoju vlastnú sexualitu tak, aby v zmysle sexuálneho zdravia obohacovala ich osobnosť, zlepšovala jej vzťahy k ľuďom a rozvíjala schopnosť lásky

Autorkou prednášok a zároveň i lektorkou je pani Mgr. Martina Šipošová, absolventka študijného programu Náuka o rodine na Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá sa zároveň dlhodobo venuje sprevádzaniu rodín a pôsobí aj ako manželský a predmanželský poradca v Centre pre rodinu v Pezinku.

Centrum pre rodinu - Pezinok, je občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana duchovných hodnôt rodiny, vzdelávanie a sociálna pomoc rodinám, tiež aj vykonávanie preventívnych opatrení, ktoré súvisia s ochranou detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi v súlade so Zákonom č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

V prípade Vášho záujmu o ponuku prednášok a workshopov nás prosím kontaktujte na

Táto e-mailová schránka má aktivovaný spam filter, na prezretie je potrebný aktivovaný Javascript. alebo 0903 668033, Martina Šipošová

S úctou

Mgr. Martina Šipošová

lektor a štatutár o.z. Centrum pre rodinu - Pezinok

 
Ponuka pre koordinátorov VMaR Tlačiť E-mail

Sexuálna výchova, výchova k láske, výchova k manželstvu a rodičovstvu

7. ročník       3x2 vyuč. hodiny

Počet vyuč.hodín

Názov stretnutia

Obsah stretnutia

2.vyuč.hod.

Poznaj svoje telo

pohlavné orgány a ich hygiena, hanblivosť a úcta, móda a obliekanie

2.vyuč.hod.

Kamarátske vzťahy

rozdiely medzi mužom a ženou ich vzájomná komplementarita, citové variácie (zaľúbenosť a láska)

2.vyuč.hod.

Sexuálna revolúcia

vedomie vlastnej hodnoty,  sloboda, pornografia a sexuálna závislosť

 

8. ročník     3x2 vyuč.hodiny      

Počet vyuč.hodín

Názov stretnutia

Obsah stretnutia

2.vyuč.hod.

Manželstvo, rodina a dieťa ako dar

láska ako povolanie, manželstvo a rodina ako najstabilnejšie prostredie na plnohodnotný rozvoj osobnosti, otcovstvo a materstvo

2.vyuč.hod.

Sexuálne a  reprodukčné zdravie     

láska a sebaovládanie, vernosť, voľný sex

2.vyuč.hod.

Odchýlky sexuálneho správania

hodnota osoby, morálny relativizmus,  nevyzreté formy ľudských vzťahov (homosexualita pedofília, zoofília, nekrofília)rodová rovnosť, feminizmus,

 

9. ročník      2x2 vyučovacie hodiny

Počet vyuč.hodín

Názov stretnutia

Obsah stretnutia

2.vyuč.hod.

Pohlavný život

Prirodzené metódy plánovania rodičovstva (PPR) verzus antikoncepcia (ATK)

sexualita ako súčasť osobnosti, prehľad PPR a ATK a ich vplyv na zdravotný stav a vzájomný vzťah

2.vyuč.hod.

Ľudský život a potrat

AIDS, rizikový sex, sex. prenosné ochorenia

začiatok ľudského života, prenatálny život dieťaťa, jeho vývoj, dôsledky potratu

 

 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Pezinske rodiny, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting